Homeopathische behandeling

Het is mogelijk om met uw dier bij de praktijk van Exousia in Bronkhorst te komen. Een bezoek aan huis behoort ook tot de mogelijkheden. Zeker voor stress gevoelige dieren is dit aan te raden.

Tijdens het eerste consult wordt er zoveel mogelijk informatie over het dier verkregen. Aan de hand hiervan worden middelen gekozen die het meest gelijksoortig zijn aan de symptomen die het dier laat zien. De homeopathische middelen worden per post toegestuurd. Na een aantal weken vindt er een vervolgconsult plaats. Tijdens dit vervolgconsult wordt het verloop van de behandeling besproken en indien nodig aangepast. Wat de duur is van een behandeling is aan het begin van de behandeling niet te voorspellen. Ziekte is een proces, het herstel ervan is ook een proces.

De vervolgconsulten vinden plaats wanneer nodig en kunnen voor een deel telefonisch gedaan worden.

 

Tarieven

€ 75,-  per consult /visite van een uur, exclusief middelen en reiskosten

€ 0,20 reiskosten per km vanaf 15 km van Bronkhorst

€ 37,50  per telefonisch (vervolg)consult van een kwartier

€ 18,50  per korte telefonische update

De kosten van de homeopathische  middelen zijn afhankelijk van wat een dier nodig heeft.                                                                                                                                                                        Gemiddeld  liggen de kosten van de homeopathische middelen per maand rond de  €25,-.

 

Na het eerste consult is een telefonisch tussendoor contact inbegrepen bij de prijs van het eerste consult.

Als u als eigenaar meerdere dieren tegelijkertijd onder  homeopathische behandeling heeft gelden er vanaf het 2e consult andere tarieven.  

 

Spreekuur

Voor vragen, bestellingen en het maken van een afspraak is er het telefonisch spreekuur:

ma t/m vr. van 09.00 u tot 09.30 u. 06-16993341

Dit nummer kunt u ook bellen in geval van nood 

Exousia is lid van de beroepsvereniging  klassiek homeopaten voor dieren, de BKHD