Wat  is beeldende kunstzinnige therapie?

'Kunstzinnige therapie maakt gebruik van de zielskwaliteiten denken, voelen en handelen waardoor je gevoelens en inzichten kunt vastleggen in beelden. Wanneer je leert deze beelden te begrijpen maak je een verbinding tussen je gedachten en je gevoelens.  Je kunt opnieuw kiezen hoe je handelt'

sluiering 'eigen weg' 

sluiering 'eigen weg' 

In ieder mens is een gezond deel aanwezig. Het in contact komen met dit deel van jezelf door kunstzinnig, scheppend bezig te zijn wekt enthousiasme en levenslust op. Kunstzinnige therapie kan genezende-  en bewustwordende  processen in beweging brengen die doorwerken tot in het fysieke lichaam.

Beeldende kunstzinnige therapie is een individuele therapievorm die een beroep doet op de innerlijke beeldenwereld die in ieder mens leeft.

Het aanspreken van deze innerlijke beeldenwereld wordt mogelijk gemaakt door helder gegeven opdrachten naar aanleiding van de hulpvraag.  Er wordt in stilte gewerkt met verschillende materialen zoals potlood, pastelkrijt, verf, klei.  Op deze manier wordt wat van binnen leeft en verborgen was naar buiten gebracht en zichtbaar in het gemaakte beeld.

De gemaakte beelden met uitleg van de maker, innerlijk en fysiek uiterlijk, manier van werken en de levensloop geven een compleet mensbeeld . Door meerdere beelden naast elkaar te zien wordt er een eenzijdigheid of herhaling zichtbaar. Dit is te vertalen naar de hulpvraag. Aan de hand hiervan wordt een plan gemaakt.

Materiaal, techniek en thema worden zorgvuldig gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpraag.  De eenzijdigheid waarin de mens vast zit wordt procesmatig losgemaakt en tot veelzijdigheid omgevormd. Er komt balans in de mens en dit proces is tegelijkertijd zichtbaar in het gemaakte kunstwerk. Tijdens het proces vindt er regelmatig een terugblik en gesprek plaats.

In de kunstzinnige therapie wordt gewerkt vanuit een antroposofisch mensbeeld.

 

Voor wie ?

werken met pastel tijdens een teamdag

werken met pastel tijdens een teamdag

'Om een destructief  patroon te kunnen veranderen moet je je eerst bewust worden van onbewuste vastgeroeste patronen.  Een helder bewustzijn krijgen over het verleden zodat je sterk kan staan in het gevoelsleven in het heden en beheerst kan handelen,  gericht naar de toekomst'

kunstzinnige therapie/begeleiding is voor iedereen geschikt vanaf 6 jaar. Het is therapie op maat en wordt in principe 1 op 1 aangeboden. Kunstzinnig werken heeft een heilzame invloed op zowel fysieke als mentale, emotionele problematiek.

Exousia is gespecialiseerd in ondersteunende begeleiding bij re-integratietrajecten, jong volwassenen en persoonlijke ontwikkelingsvragen.

Het is voor iedere soort organisatie en ieder individu mogelijk om een programma samen te stellen waarbij desgewenst ook een onderdeel werken met paarden is opgenomen. 

 

Materialen en technieken

'Van tevoren weet je niet hoe het eindresultaat eruit gaat zien. Dit zorgt voor een open houding,  omgaan met onzekerheid en vertrouwen krijgen in eigen kunnen'

Jezelf (leren) kennen is de basis als je in je eigen kracht wilt staan en in vrijheid kiest voor wat je wilt en niet (meer) wilt. Soms betekent dat, dat je eerst de wereld om je heen beter moet leren waarnemen.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse thema’s, materialen en  technieken. Bijvoorbeeld, werken n.a.v. de biografie, portretten, rouw, angst, onzekerheid, het werken n.a.v. een passend verhaal.   Elk traject is uniek.

werken met houtskool pastelkrijt en boetseren:

werken met aquarelverf, sluieren en nat-in-nat techniek

werken met tekentechnieken, waarnemend tekenen, vormtekenen, dynamisch tekenen.

werken n.a.v. de kunstgeschiedenis