Klassieke veterinaire homeopathie kan bij de meest uiteenlopende klachten op fysiek en mentaal gebied worden ingezet. Zowel in acute situaties als bij chronische klachten.  Alle soorten dieren kunnen met homeopathie geholpen worden.

Homeopathie is een geneeswijze waarbij het zelfherstellend vermogen van het dier op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. Homeopathische middelen geven het levende organisme een prikkel tot zelfherstel. 

Ziekte is een uitdrukking van een verstoorde balans in de levenskracht van mens of dier. Ziekte kan veroorzaakt worden door externe factoren zoals een ongeluk, schrik of een verdrietige gebeurtenis. In dat geval wordt er behandeld op de aanleiding en de klachten die hierdoor zijn ontstaan.

Klachten die van binnenuit ontstaan zijn al bij het dier vanaf de geboorte in aanleg aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan huidklachten, allergie of emotionele kwetsbaarheid. Deze klachten kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen of getriggerd worden door oorzaken van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan atrose wat optreedt bij vochtige kou. Er wordt in dit geval ook naar de totale ontstaansgeschiedenis, ziektegeschiedenis, constitutie en biografie van het dier gekeken. Al deze aspecten krijgen een plaats in de behandeling.

planten worden bereid tot homeopathisch middel

planten worden bereid tot homeopathisch middel

Bij homeopathie wordt uitgegaan van het principe: Het gelijke geneest het gelijke. De homeopathische middelen veroorzaken bij gezonde mensen/ dieren symptomen. Heeft echter de mens of dier deze symptomen zal het middel de klacht opheffen. Er wordt in de veterinaire homeopathie gebruik gemaakt van middelen op minerale, plantaardige en dierlijke basis. Ook nosodes worden indien nodig ingezet.

mineralen worden bereid tot homeopathisch middel

mineralen worden bereid tot homeopathisch middel

Samuel Hahneman is de grondlegger van de homeopathie

Samuel Hahneman is de grondlegger van de homeopathie

Een homeopathische behandeling sluit de behandeling van een dierenarts zeker niet uit. Een reguliere behandeling kan uitstekend naast een homeopatische behandeling plaatsvinden. Een operatie kan bijvoorbeeld ondersteund worden zodat een dier geen bij- of nawerkingen heeft en de wond beter geneest. Een dier dat allopatische medicijnen krijgt kan behandeld worden op de bijwerkingen. Een wormkuur of vaccinatie kan begeleid worden met homeopathie.